وبلاگ

پانزدهمین سالگرد مرتضی ممیز

پانزدهمین سالگرد مرتضی ممیز

نمایشگاه پانزدهمین سالگرد مرتضی ممیز در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

 

این نمایشگاه شامل بخش‌های زیر بود:

عکس‌های کمتر دیده شده‌ای از مرتضی ممیز

نمایش اثری از عباس کیارستمی برای مرتضی ممیز

گزیده‌ای از پوسترها و سخنرانی مجازی «گروین اشمیت» از آلمان

 

ویدیوی مجازی گروین اشمیت طراح آلمانی، ضمن آشنایی با محیط کار او به مرور روند کار و چالش‌های پیش روی ایشان در طراحی هر یک از پوسترهایش می پرداخت.

 

این نمایشگاه به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی بدون افتتاحیه و سخنرانی برگزار شد.

نمایشگاه به مدت یک ماه از بیست و یکم آذر‌ماه تا نوزدهم دی‌ماه در خانه هنرمندان ایران دایر بود.