وبلاگ

آشنایی با جکسون پولاک

آشنایی با جکسون پولاک

جکسون پولاک از درخشان‌ترین نقاشان جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی می‌باشد. او نسبت به سایر نقاشان اروپایی گمنام‌تر بود ولی به دلیل جسارتی که داشت توانست در این شوه به اوج خود برسد.

از لحاظ ویژگی‌های رفتاری تندخو و درون‌گرا بود. پولاک دوره‌ی کودکی و نوجوانی‌اش را در کالیفرنیا گذراند، سپس به نیویورک مهاجرت کرد. در شهر نیویورک نزد دیوید سیکه ایروس که از پرشورترین نقاشان انقلاب مارکسیست بود شاگردی کرد. او از آمیختن مسائل هنری و انقلابی استقبال می‌کرد.

یکی از شاخص‌ترین آثار پولاک نگهبان راز است این تابلو نشان‌می‌دهد که او تحت‌تاثیر اساطیر مصر باستان بوده است.

از سال 1947 نقاشی‌های پولاک به نهایت انتزاع رسیدند. به این شیوه‌ نقاشی‌های کنشی متمرکز گفته می‌شود. این شیوه با حرکت سریع و مکث‌های نقاش صورت می‌گرفت، این حرکات و مکث‌ها گاهی به چند دقیقه و چند روز طول می‌کشید. پولاک در این شیوه کارش را به طور موقت نصب می‌کرد و سپس بوم را بر روی زمین می‌خواباند و رنگ را بی‌واسطه روی بوم می‌چکاند.

به همین دلیل به این سبک‌ از کارهای جکسون پولاک شیوه‌ی رنگ چکانی گفته می‌شود. در این شیوه رنگ را با استفاده از بوم و کاردک و گاهی مستقیم از داخل ظرف بر روی بوم منتقل می‌کرد.

                                                                   

                                                                   

عده‌ای معتقد بودند که او رنگ‌ها را به صورت خود به خود و اتفاقی بر روی بوم منتقل می‌کند ولی گرینبرگ عقیده دارد که پولاک به اندازه‌ی کار با قلم در چکاندن رنگ‌‌هایش نیز مسلط بوده است. و در هنگام خلق اثراجازه می‌داد تا اتفاق‌های جالبی رخ بدهد.

در یکی از آثارش به نام "اعماق درون پنج" چرخش رنگ‌ها در اطراف بوم نشان می‌دهد که جکسون‌پولاک دور تا دور بوم در حرکت بوده و به رنگ‌ها اجازه می‌دهد که دور تا دور بوم حرکت داشته باشند. جکسون پولاک با ارائه‌ی این آثار مرز میان نقاشی و طراحی را از بین می‌برد. البته بعضی از منتقدین معتقد بودند که این تکاپوی هنرمند در برخودش با بوم و رنگ به دلیل داشتن اختلال روانی او است. عده‌ای دیگر نیز معتقد بودند که دلیل شکل‌گیری این آثار در نتیجه‌ی هیجان شور آمریکا پس ازاتمام جنگ‌جهانی دوم است. و پیام این آثار سلطه‌س سیاسی_فرهنگی آمریکا بر جهان است. اگر بخواهیم با جزئیات بیشتر زندگی او را مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم که زندگی او به سه دوره‌ تقسیم می‌شود:

دوره‌ی اول

سال‌های 1930 تا 1947: او در این دوره در حال به دست آوردن تجربه بود و تحت‌تاثیر آثار نقاشان مکزیکی و سورئالیستی بود. پولاک هم در این دوره همانند نقاشان مکزیکی تحت‌تاثیر اساطیر سرخ‌پوست‌ها قرار گرفته بود.

دوره‌ی دوم

سال‌های 1947 تا 1950: در دهه‌ی 40 از آنجایی که دوران نامساعدی برای پولاک رقم می‌خورد و سبب می‌شود بیشتر سمت آثار سورئالیستی و استفاده از ضربات قلموبرود.

دوره‌ی سوم

سال‌های 1950 تا 1956: در این سال‌ها او به فردی تبدیل گردید که در مجلات از او نام می‌بردند. اما به تدریج نقاشی‌های به سمت تیرگی رفتند و ناگهان سبک قطره‌چکانی را رها کرد. در واقع این معروفیت او را دچار گمگشتی کرد به طوریکه درر سال 1956 اثری از او وجود ندارد.