لیست قیمت

تعرفه خدمات مجتمع چاپ کوفا

با این که می توانید از اینجا هزینه چاپ خود را برآورد کنید، اما ریز هزینه ها و تخفیف های موجود در تعرفه کوفا را می توانید در این صفحه ببینید و دانلود کنید تا بصورت آفلاین داشته باشید، در صورت نیاز به نسخه چاپی با ما در تماس باشید.
چاپ دیجیتال کاغذی دانلود تعرفه (pdf) چاپ دیجیتال کاغذی دانلود تعرفه (pdf) چاپ دیجیتال کاغذی دانلود تعرفه (pdf) چاپ دیجیتال کاغذی دانلود تعرفه (pdf) چاپ دیجیتال کاغذی دانلود تعرفه (pdf)

چاپ دیجیتال کاغذی

متریال / کاغذ نوع چاپ A4 A3
    تا ۱۰۰ برگ بیش از ۱۰۰ برگ تا ۱۰۰ برگ بیش از ۱۰۰ برگ
تحریر ۱۰۰ و ۸۰ گرم
 
یک رو ۴۵۰ ۴۰۰ ۹۰۰ ۸۰۰
دو رو ۹۰۰ ۸۰۰ ۱۸۰۰ ۱۶۰۰
تحریر ۱۰۰ و ۸۰ گرم
 
یک رو ۴۵۰ ۴۰۰ ۹۰۰ ۸۰۰
دو رو ۹۰۰ ۸۰۰ ۱۸۰۰ ۱۶۰۰
تحریر ۱۰۰ و ۸۰ گرم
 
یک رو ۴۵۰ ۴۰۰ ۹۰۰ ۸۰۰
دو رو ۹۰۰ ۸۰۰ ۱۸۰۰ ۱۶۰۰
تحریر ۱۰۰ و ۸۰ گرم
 
یک رو ۴۵۰ ۴۰۰ ۹۰۰ ۸۰۰
دو رو ۹۰۰ ۸۰۰ ۱۸۰۰ ۱۶۰۰
تحریر ۱۰۰ و ۸۰ گرم
 
یک رو ۴۵۰ ۴۰۰ ۹۰۰ ۸۰۰
دو رو ۹۰۰ ۸۰۰ ۱۸۰۰ ۱۶۰۰
تحریر ۱۰۰ و ۸۰ گرم
 
یک رو ۴۵۰ ۴۰۰ ۹۰۰ ۸۰۰
دو رو ۹۰۰ ۸۰۰ ۱۸۰۰ ۱۶۰۰
تحریر ۱۰۰ و ۸۰ گرم
 
یک رو ۴۵۰ ۴۰۰ ۹۰۰ ۸۰۰
دو رو ۹۰۰ ۸۰۰ ۱۸۰۰ ۱۶۰۰