مشخصات عمومی
صحافی  
نوع  
جهت  
ابعاد (ابعاد به سانتی متر)
صفحات داخلی
جنس کاغذ داخلی  
وجه چاپ داخلی  
رنگ چاپ داخلی  
تعداد صفحات داخلی  
2X/30-428qty
جلد
جنس کاغذ جلد  
روکش وابسته به جنس کاغذ
وجه چاپ جلد  
رنگ چاپ جلد  
 
تیراژ (تعداد محصولی که در نهایت می خواهید)