مشخصات عمومی
ابعاد (ابعاد به سانتی متر)
ابعاد دلخواه
3-40CM
2-28CM
جنس کاغذ  
روکش وابسته به جنس کاغذ
رنگ  
نوع تیغ نوع برش
خدمات
 
تیراژ (تعداد محصولی که در نهایت می خواهید)