مشخصات عمومی
ابعاد (ابعاد به سانتی متر)
ابعاد دلخواه
10-33CM
10-32CM
جنس کاغذ  
وجه  
رنگ  
روکش وابسته به جنس کاغذ
نوع خط تا
نوع کارت دعوت  
خدمات
 
تیراژ (تعداد محصولی که در نهایت می خواهید)
 
پاکت (وابسته به سایز کار)
نیاز به چاپ دارید؟  
تعداد پاکت