ویکی پدیا

محاسبه عطف کتاب

مهم‌ترین عاملی که اندازه ضخامت کتاب، عطف و یا شیرازه بعد از مراحل صحافی به آن بستگی دارد گرماژ و نوع کاغذ متن و مقوای جلد می‌باشد. لازم است طراح بداند که چطور این اندازه را با توجه به مقوای مورد استفاده برای جلد و نوع و گرماژ کاغذ صفحات درونی کتاب محاسبه کرده و در طرح خود از این اندازه استفاده کند.

                                                

 

برای محاسبه عطف کتاب ابتدا تعداد صفحات را تقسیم بر دو نموده تا تعداد برگ کتاب محاسبه شود، سپس تعداد برگ به دست آمده را ضربدر ضخامت کاغذ از جدول داده شده می‌کنیم تا اندازه عطف بر حسب میلی‌متر مشخص شود.