ویکی پدیا

لب پنجه در چاپ افست چیست؟

 لب پنجه یا Gripper Edge در ماشین چاپ افست وسیله‌ای گیره‌ای شکل است که وظیفه گرفتن، کشیدن و ارسال کاغذ به درون ماشین چاپ را بر عهده دارد. به بیان دیگر پنجه ماشین چاپ، گیره‌هایی فلزی شبیه به انگشت است که روی سیلندرهای حامل کاغذ جا دارد و ورق کاغذ را به برج‌ها و قسمت دیگر ماشین چاپ انتقال می‌دهد. در زمان طراحی یک سند چاپی، پس از فرم‌بندی فایل مورد نظر روی زینک، بسته به نوع ماشین بین 1 تا 5،1 سانتیمتر از کاغذ بعنوان لب پنجه کنار گذاشته شده و در این قسمت از زینک، طراحی نباید قرار گیرد. این مقدار از فضای کاغذ به علت اینکه زیر پنجه‌های ماشین چاپ قرار می‌گیرد قابل چاپ نیست این نکته به ویژه هنگام تهیه سند یا زینک برای چاپ ورقی حائز اهیمت است. برای مثال در یک زینک 50×70 سانتیمتر ، یک نوار باریک به عرض 1 و به طول 70 سانتیمتر بعنوان لب‌پنجه کار در نظر گرفته می‌شود. یعنی چاپ روی فضای 49×70 سانتیمتر  چاپ خواهد شد. ذکر این نکته لازم است که قبل از بستن یک زینک و ارسال فایل برای چاپخانه، لب پنجه کار را باید با لیتوگراف و چاپخانه هماهنگ کنید.