ویکی پدیا

Bleed یا اضافه‌رنگ

به فضایی که خارج از محدوده طرح اصلی قرار دارد و بعد از چاپ برش خورده و دور ریخته می‌شود، بلید bleed گفته می‌شود. این حاشیه سفید نبوده و در واقع با بزرگ‌تر شدن حواشی کار ایجاد شده‌ است.

معمولا در مراحل آماده‌سازی طرح برای چاپ، فضای طراحی یا زمینه رنگی کار تا محدوده بلید در‌ نظر گرفته می‌شود. این فاصله را عموما برای از بین بردن خطا‌های رایج برش در نظر می‌گیرند. اما بسته به نوع فرآیند چاپ ممکن است دلایل دیگری هم داشته باشد. 

  • bleed در ایران به اضافه‌رنگ مصطلح است.

 

در اکثر سفارشات، فرم چاپی ابعادی استاندارد دارند و برای جلوگیری از هزینه اضافی، کار چاپی در آن تکرار می‌شوند سپس با دستگاه‌ها برش خورده و جدا می‌شوند. در صورت یکی‌ بودن ابعاد طرح با ابعاد تیغ، کوچکترین جابجایی در روند برشکاری و قالب‌زنی باعث می‌شود لبههای کار بدون چاپ و سفید بماند. برای حل این مشکل باید ابعاد طرح را چیزی بزرگتر از ابعاد قالب یا مرز تیغ در نظر گرفت تا در صورت وجود خطا در روند برش، طرح نهایی دچار مشکل نشود. به طور کلی محدوده bleed ارتباط مستقیم با دقت ماشین چاپ و دستگاه برش زنی دارد، یعنی با در نظر گرفتن اندازه جابجایی تیغ و ضریب آن به دو می‌توان از bleed مطمئنی بهره برد. معمولا اندازه اضافه رنگ بین 3 تا 5 میلیمتر در نظر گرفته می‌شود.

  • طرح‌هایی با زمینه سفید یا تنپلات که بافت یا طرح به خصوصی در حاشیه ندارند، (مانند تصویر زیر) نیاز به بلید نداشته و طرح به صورت تک تیغ برش می‌خورد.