چاپ سیاه و سفید برگی آنلاین (دستگاه سیاه و سفید)

مشخصات عمومی
ابعاد (ابعاد به سانتی متر)
ابعاد دلخواه
10-28CM
10-40CM
جنس کاغذ  
نوع چاپ  
وجه  
روکش وابسته به جنس کاغذ
خدمات
تیراژ (تعداد محصولی که در نهایت می خواهید)