مشخصات عمومی
ابعاد (ابعاد به سانتی متر)
ابعاد دلخواه
1-48CM
1-31.5CM
جنس کاغذ  
روکش وابسته به جنس کاغذ
رنگ  
نوع تیغ نوع برش
خدمات
تیراژ (تعداد محصولی که در نهایت می خواهید)